top of page

Splošni pogoji poslovanja
spletne trgovine BISOL

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine BISOL so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot), Obligacijskim zakonom (v nadaljevanju OZ), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (v nadaljevanju ZEPT), Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP) ter vso ostalo relevantno zakonodajo v tej zvezi.

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika oziroma kupca (v nadaljevanju kupec) ter poslovni odnos med ponudnikom oziroma prodajalcem (v nadaljevanju prodajalec) in kupcem.

 

Namen splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine je jasno definirati prodajne oziroma nakupne pogoje med prodajalcem in kupcem, ki opravi nakup v spletni trgovini BISOL.

 

Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogojev poslovanja kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila. Kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja spletne trgovine, ki so veljavni in objavljeni v trenutku oddaje spletnega naročila.

 

S potrditvijo spletnega naročila se šteje, da je kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine in da se z njihovo vsebino v celoti strinja.

 

Pred dokončno oddajo naročila mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, sicer spletnega naročila ne more oddati. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so v elektronski obliki objavljeni v spletni trgovini in se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo z novimi določili. Najnovejša različica splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine je vselej objavljena v spletni trgovini na spletni strani www.bisol.com oziroma https://store.bisol.com.


Sestavni del splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine so tudi siceršnji splošni pogoji poslovanja prodajalca, omejeni jamstveni pogoji za fotonapetostne module in nosilne konstrukcije, politika zasebnosti in pravne informacije, kar je vse objavljeno na spletni strani www.bisol.com in velja v primeru, da s temi splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine ni izrecno določeno drugače.

Prosimo vas, da splošne pogoje poslovanja spletne trgovine pred uporabo spletne trgovine pazljivo preberete.

Splošne določbe

Kupec v spletni trgovini je lahko fizična oseba ali pravna oseba, upoštevajoč podatke, posredovane ob oddaji spletnega naročila.

 

Fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti, se po ZVPot šteje za potrošnika (v nadaljevanju kupec potrošnik). Pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, se po ZVPot ne šteje za potrošnika (v nadaljevanju kupec). Pojem kupec v okviru splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine se uporablja tudi za kupca potrošnika, medtem ko se pojem kupec potrošnik ne uporablja tudi za kupca v smislu pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja pridobitno dejavnost in se torej ne šteje za potrošnika.

 

Nakup, opravljen v spletni trgovini, se šteje za nakup, opravljen na ozemlju Republike Slovenije,  in je s tem predmet slovenske zakonodaje.

Upravljavec spletne trgovine

BISOL Proizvodnja, d. o. o.

Latkova vas 59a

3312 Prebold

Slovenija
 

Telefon: +386 (0)3 703 22 50

Elektronski naslov: trgovina@bisol.si

 

Matična številka: 3961958000

Davčna številka: SI 58719555

Davčni zavezanec: DA

 

Subjekt vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju.

Kontakt

Informacije o naročilih, prevzemu, dostavi in reklamacijah:

 

 • Elektronski naslov: trgovina@bisol.si

 • Telefon: +386 (0)3 703 22 50 od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:30.

Cene

Vse cene v spletni trgovini so v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno zapisano drugače.

 

Cene ne vključujejo stroškov morebitne dostave oziroma poštnine, so pa ti stroški opredeljeni posebej ob oddaji spletnega naročila.

 

Cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen redne prodaje. Prodajalec si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje spletnega naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru, da je podatek o ceni napačen, oziroma v primeru, da se cena blaga spremeni med obdelavo spletnega naročila, prodajalec kupcu omogoči odstop od pogodbe oziroma lahko prodajalec sam odstopi od pogodbe, hkrati pa se trudi poiskati rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Prijava v spletno trgovino

Kupec lahko nakup opravi z enkratno prijavo v spletno trgovino kot gost ali pa se v spletno trgovino registrira. Tako kupec gost kot registrirani kupec s prijavo oziroma registracijo pridobita pravico do nakupa v spletni trgovini. Ob registraciji v spletno trgovino kupec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo registriranega kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registracija kupca je možna tudi med samim postopkom nakupa. Če želi registrirani kupec kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za spremembo poslati na elektronski naslov marketing@bisol.com.

 

Kupec gost ob nakupu prav tako vpiše svoj elektronski naslov, ki v spletni trgovini ne bo shranjen, temveč bo zgolj uporabljen za zaključek nakupa, in sicer za pošiljanje potrdila o naročilu, računa ipd. Če kupec po potrditvi nakupa ugotovi, da je vpisal napačen elektronski naslov ali da bi elektronski naslov želel zamenjati, mora zahtevek za spremembo prav tako poslati na marketing@bisol.com.

 

Spremembe elektronskih naslovov bodo izvedene v najkrajšem možnem roku, tako registrirani kupec kot kupec gost pa bosta o spremembi obveščena po elektronski pošti.

Spletna naročila

Po oddaji spletnega naročila kupec po elektronski pošti prejme potrditev spletnega naročila, s katerim prodajalec potrjuje prejem spletnega naročila v čakalno vrsto. Običajno prejme kupec elektronsko obvestilo takoj, čas prejema elektronskega sporočila pa se vendarle lahko podaljša zaradi različnih nastavitev elektronskih poštnih odjemalcev.

 

Prodajna pogodba (na daljavo) je sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi kupčevo spletno naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu »naročilo potrjeno«). Od tega trenutka naprej so cene in drugi prodajni oziroma nakupni pogoji nespremenljivi in veljajo tako za kupca kot tudi prodajalca.

 

Prodajalec si pridržuje pravico do zavrnitve spletnega naročila v primeru, da blaga ni več na zalogi ali v primeru napačno posredovanih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer prodajalec kupca obvesti v najkrajšem možnem času. V primeru nejasnosti, preverjanja podatkov ali zagotavljanja pravilne realizacije naročila prodajalec kontaktira kupca na telefonsko številko, ki jo je posredoval ob oddaji spletnega naročila.

Po prejemu spletnega naročila prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenega blaga in spletno naročilo potrdi, oziroma ga z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave oziroma osebnega prevzema blaga kupca kontaktira na njegovo kontaktno telefonsko številko. V primeru dobave oziroma osebnega prevzema blaga, ki ga prodajalec nima na zalogi v skladišču, pa prodajalec kupcu sproti posreduje ažurne informacije v zvezi z dobavo blaga.

 

V primeru osebnega prevzema blaga prodajalec v dogovorjenem roku pripravi blago za osebni prevzem, kupca pa po elektronski pošti obvesti, da je blago pripravljeno za prevzem. V primeru, da prodajalec naročenega blago zaradi nepredvidljivih razlogov ne more dobaviti v dogovorjenem roku, kupca o novem dobavnem roku obvesti po telefonu ali po elektronski pošti.

 

Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi utegnila nastala kupcu zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

Način plačila

Prodajalec omogoča kupcem za nakup blaga v spletni trgovini več načinov plačil. Način plačila posameznega spletnega naročila je odvisen od tega, kateri način plačila kupec označi pri samem spletnem naročilu. Način plačila kupec izbere na blagajni ob zaključku spletnega nakupa oziroma ob oddaji spletnega naročila.

 

Nakup v spletni trgovini oziroma plačilo lahko kupec izvede bodisi na podlagi predračuna, ki ga prodajalec posreduje kupcu po elektronski pošti oziroma na elektronski naslov, naveden v spletnem naročilu, bodisi s sistemom PayPal, in sicer s svojimi prijavnimi podatki ali kot gost (v slednjem primeru ustvarjanje uporabniškega računa na PayPalu torej ni potrebno).

 

Sistem PayPal sprejema plačila s kupčevega bančnega računa, pa tudi kartic, kot so Visa, MasterCard, Discover ali American Express.

Izdaja računa

Po prejemu plačila prodajalec spletno naročilo zaključi in izda račun, ki ga kupec prejme na elektronski naslov, naveden v spletnem naročilu. Na računu so jasno razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z spletnim nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo spletnega naročila, saj bodo identični podatki navedeni tudi na računu. Kasnejših reklamacij v tej zvezi prodajalec ne bo upošteval.

 

V primeru, da pride do napake pri izdaji računa in dobavljeno blago količinsko ali po vrsti (tipu) ne ustreza obračunanemu spletnemu naročilu oziroma blagu, navedenemu na računu, mora kupec obvestiti prodajalca po telefonu, elektronski pošti ali pisemski pošti. Napaka mora biti prodajalcu sporočena nemudoma, najkasneje pa v naslednjem delovnem dnevu po prejemu oziroma prevzemu blaga. Prodajalec kasnejših reklamacij ne upošteva in zanje ne prevzema nobene odgovornosti.

Nakup za podjetja

Postopek spletnega nakupa za podjetja (pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost) je načeloma popolnoma enak postopku spletnega nakupa za fizične osebe  potrošnike. Edina razlika je v možnosti odstopa od pogodbe. Podjetja namreč nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga brez razloga, kot to velja za kupce potrošnike, in zanje ne veljajo pravice, ki jih določa ZVPot. Vračilo kupnine za podjetja ni mogoče. Prav tako za podjetja ni mogoč preklic spletnega naročila ter vračilo blaga.

Preklic spletnega naročila

Spletna naročila, oddana v spletni trgovini, lahko kupec potrošnik prekliče do prejema elektronskega sporočila, da je bilo blago predano dostavni službi, kar velja za primer pošiljanja blaga po pošti, oziroma do prejema elektronskega sporočila, da je blago pripravljeno za osebni prevzem, kar velja za primer osebnega prevzema na sedežu prodajalca. Preklic naročila je mogoč po elektronski pošti trgovina@bisol.si. V elektronskem sporočilu mora kupec navesti ime, priimek, naslov, številko naročila, v zadevo napisati »Preklic naročila«. Preklic spletnega naročila je potrjen, ko kupec potrošnik od prodajalca prejme pisno potrditev preklica.

V primeru, da kupec potrošnik pred preklicem spletnega naročila prodajalcu plača naročeno blago, prodajalec kupcu vrne kupnino na njegov bančni račun, zmanjšano za administrativni strošek preklica naročila v višini 20,00 EUR. V primeru, da kupec potrošnik pred preklicem spletnega naročila prodajalcu ne plača naročenega blaga, je kupec potrošnik dolžan prodajalcu poravnati administrativni strošek preklica spletnega naročila v višini 20,00 EUR.

Zavrnitev naročila s strani prodajalca

Prodajalec lahko spletno naročilo, za katerega ugotovi, da ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne more izvesti, zavrne. Prav tako lahko zavrne spletno naročilo, ki ga smatra za sumljivega.

Prevzem in dostava blaga

Naročeno blago lahko kupec prevzame na sedežu prodajalca, ko prejme obvestilo, da je blago pripravljeno za prevzem, lahko pa ga prejme po pošti (izvajalec Pošta Slovenije). O načinu prevzema blaga se odloča kupec sam v postopku spletnega nakupa.

 

Če se kupec odloči za prevzem blaga na sedežu prodajalca in blago ni prevzeto v danem roku oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila, da je blago pripravljeno za prevzem, se za vsak dan skladiščenja zaračuna najmanj 1,00 EUR na dan za vsako blago, razen za fotonapetostne module, za katere veljajo druga določila. Strošek skladiščenja fotonapetostnih modulov znaša 1 % celotnega pogodbenega zneska spletnega naročila za vsak tekoči mesec skladiščenja, pri čemer najmanjši mesečni znesek ni manjši od 200,00 EUR. Prvi mesec skladiščenja se prične 14 dni po tem, ko prodajalec kupca obvesti, da so fotonapetostni moduli pripravljeni za prevzem. Če kupec s prevzemom blaga zamuja za več kot 2 meseca, si prodajalec pridržuje pravico, da od pogodbe odstopi in zadrži vsa prejeta plačila. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da kupcu zaračuna vse ostale morebitne stroške, odškodnine in kazni, povezane z nepravočasnim prevzemom blaga.

 

Določbe iz prejšnjega odstavka ne veljajo za kupca potrošnika, in sicer za čas možnosti uveljavljanja njegove pravice do odstopa od pogodbe (14 dni), po izteku tega roka pa določbe iz prejšnjega odstavka prav tako pričnejo veljati, razen določb iz zadnje povedi prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na zaračunavanje ostalih morebitnih stroškov, odškodnin in kazni, povezanih z nepravočasnim prevzemom blaga.

Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas za pripravo blaga za prevzem ali pošiljanje podaljša, za kar prodajalec ne odgovarja.

Strošek pošiljanja blaga

Strošek pošiljanja blaga je razviden iz avtomatskega izračuna v košarici v spletni trgovini glede na težo izbranega blaga. Pred potrditvijo spletnega nakupa se lahko kupec še vedno odloči za osebni prevzem na sedežu prodajalca. Ti pogoji veljajo samo za nakupe v spletni trgovini.

Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od pogodbe kupec potrošnik prodajalcu pisno sporoči na spodaj navedeni naslov ali po elektronski pošti trgovina@bisol.si.

 

Edini strošek, ki bremeni kupca potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen predvsem od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor. Pošiljk z odkupnino prodajalec ne sprejema. Blago je treba vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

 

Kupec potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, sicer izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Kupec potrošnik sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

Kupec potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca potrošnika in glede na njegove osebne potrebe (t. i. personalizirano blago), ter posledično zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

 

Kupec potrošnik, ki od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano, z originalno embalažo in v nespremenjeni količini vrniti prodajalcu takoj, ko je mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). O nameravanem vračilu blaga mora kupec potrošnik prodajalca predhodno pisno seznaniti, in sicer po elektronski pošti trgovina@bisol.si ali pošti. Kupec potrošnik mora blago vrniti skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo.

 

Prodajalec kupcu potrošniku kupnino vrne najkasneje v 14 dneh po vrnitvi blaga. Prodajalec si pridržuje pravico zadržati prejeta plačila do vrnitve oziroma prejetja blaga, vse brezobrestno. Stroški vračila blaga bremenijo kupca.

 

Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec potrošnik, razen če je kupec potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Prejeto plačilo se kupcu potrošniku vrne na njegov transakcijski račun, ki ga je sporočil prodajalcu ob spletnem nakupu.

 

Blago kupec vrne osebno ali po pošti, po prejemu predhodne pisne potrditve s strani prodajalca, in sicer na naslov:

 

BISOL Proizvodnja, d. o. o.

Latkova vas 59A

3312 Prebold

Slovenija

Garancija in jamstvo

Za blago, kupljeno v spletni trgovini, veljajo garancijski oziroma jamstveni pogoji in garancijski oziroma jamstveni roki proizvajalca posameznega blaga. Garancijo oziroma jamstvo je možno uveljavljati le ob predložitvi računa.

 

Garancijo oziroma jamstvo lahko kupec uveljavlja za blago, za katerega je obvezna garancija (seznam tega blaga določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje) in za tistega, za katerega je bila dana prostovoljna garancija oziroma prostovoljno jamstvo.

 

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga kupcu, medtem ko jamstveni rok začne teči z dnevom nakupa blaga.

Reklamacije

Prodajalec se zaveda pomembnosti reklamacij, zato si prizadeva, da se rešijo v najkrajšem možnem času in v obojestransko zadovoljstvo, vsekakor pa skladno z veljavnimi predpisi.

 

Kupec lahko blago reklamira v zakonsko določenem roku, in sicer bodisi z naslova garancije oziroma jamstva bodisi z naslova stvarne napake.

 

Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec kupcu brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Zgornje pravice kupca ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je kupec zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

 

Kupec lahko svoje pravice z naslova jamstva uveljavlja pod pogoji in v rokih iz Omejenih jamstvenih pogojev za fotonapetostne module in nosilne konstrukcije BISOL, ki so javno objavljeni na spletni strani www.bisol.com.

 

Kupec potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice z naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

 

Napaka je stvarna:

 

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Kupec potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 

 • odpravi napako na blagu ali

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

 • vrne plačani znesek.

 

Zgornje pravice kupca potrošnika ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

 

Če obstoj napake na blagu ni sporen, bo prodajalec takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku 8 dni ugodil oziroma odločil o zahtevi kupca potrošnika. Če je obstoj napake na blagu sporen, bo prodajalec na zahtevo kupca potrošnika pisno odgovoril najkasneje v roku 8 dni od prejema zahteva kupca potrošnika.

 

Glede pravic in obveznosti kupca oziroma prodajalca z naslova garancije in z naslova stvarne napake, ki niso izrecno opredeljene v teh splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine, se uporabljajo določbe ZVPot in OZ.

Pritožbe

Prodajalec spoštuje veljavne predpise, ki urejajo ponujanje blaga in storitev na svetovnem spletu. Prodajalec kupca sproti obvešča o poteku morebitnega pritožbenega postopka. Prodajalec si po svojih najboljših močeh vselej prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

V primeru težav se kupec lahko obrne na prodajalca in ga kontaktira po telefonu ali elektronski pošti. Morebitna pritožba se odda po elektronski pošti na trgovina@bisol.si ali pisno s priporočeno pošto na sedež prodajalca BISOL Proizvodnja, d. o. o., Latkova vas 59a, 3312 Prebold. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Prodajalec si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno, zato gre na tem mestu opozoriti, da prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga sicer potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju ZIsRPS).

 

Prodajalec v skladu z 32. členom ZIsRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je kupcu potrošniku na voljo na naslednji spletni povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Varnost

Prodajalec skrbi, da so nakupi v spletni trgovini varni. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo po spletni trgovini (osebni podatki, podatki o nakupih in številke plačilnih kartic), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

 

V okviru spletne trgovine se uporabljajo 265-bitni kodirni ključ tehnologije SSL (Secure Socket Layer) in kriptografske funkcije. Za maksimalno varnost prenosa je poskrbljeno z mehanizmi, ki jih uporabljajo banke, finančne ustanove in najboljše spletne trgovine.

 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam, in sicer na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno originalno programsko opremo (posodobljeno protivirusno zaščito) svojega računalnika.

Varstvo osebnih podatkov

Prodajalec osebne podatke kupca, pridobljene v spletni trgovini, v celoti hrani, varuje in obdeluje v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo v tej zvezi ter lastno Politiko zasebnosti, objavljeno na spletni strani www.bisol.com.

 

Podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. Kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

 

Osebni podatki, ki so pridobljeni v spletni trgovini, se uporabljajo za potrebe izvedbe spletnih naročil.

Ostala komunikacija s kupci spletne trgovine

Z nakupom v spletni trgovini kupec soglaša s prejemanjem promocijskih sporočil, oglasnih novic in drugih sporočil na vneseni naslov, in sicer do izrecnega preklica s strani kupca.

 

Prodajalec s kupcem stopi v stik po sredstvih komunikacij na daljavo le, če temu kupec izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom. Oglasna in druga elektronska sporočila BISOL bodo vsebovala naslednje sestavine:

 

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;

 • pošiljatelj BISOL bo jasno razviden;

 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih;

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;

 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo BISOL izrecno spoštoval.

Odjava od novic

Odjava s seznama prejemnikov novic je možna kadarkoli. V vsakem sporočilu, ki ga kupec prejme, ima kupec možnost odjave na dnu sporočila. Kupec lahko prodajalcu izrecno piše tudi na elektronski naslov marketing@bisol.com ter mu sporoči, kateri naslov želi odjaviti z e-novic prodajalca.

 

Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je mogoče, da kupec v 15 dneh od datuma odjave še vedno prejme prodajalčevo e-pošto, in sicer v primeru, da je bila e-pošta že poslana oziroma v fazi pošiljanja.

Brisanje registracije

Če želi kupec ukiniti registracijo v spletni trgovini, mora to prodajalcu sporočiti po elektronski pošti na naslov marketing@bisol.com. Za preverjanje pristnosti podatkov prodajalec kontaktira kupca in potrdi ukinitev njegove registracije.

 

Zahtevek za ukinitev registracije mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim se je kupec registriral. V roku 15 dni od prejema zahteve kupca za ukinitev registracije prodajalec izbriše osebne podatke kupca in o tem kupca tudi obvesti.

Omejitev odgovornosti

Vsebino, objavljeno na spletnih straneh www.bisol.com, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je treba ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in drugih pravicah prodajalca BISOL.

 

Prodajalec si prizadeva zagotavljati kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih garancij ali jamstev oziroma odgovornosti za ažurnost in/ali natančnost objavljenih informacij. Lastnosti nekaterega blaga, rok dobave ali cena se namreč lahko spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh.

 

Prodajalec ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati z naslova dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene fotografije in video posnetki so simbolični in ne predstavljajo dejanskih lastnosti blaga.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!

Ti splošni pogoji poslovanja spletne trgovine veljajo od 20. 7. 2021.

bottom of page